Дівичківська територіальна громада
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З 2020 року діє новий порядок перевірок (інспекційних відвідувань) по праці

З 2020 року діє новий порядок перевірок (інспекційних відвідувань)

по праці

31 грудня 2019 року набрала чинності постанова КМУ від 04.12.2019 р. №1132, якою викладено у новій редакції Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок).

 ЩО ДОЗВОЛЕНО І ЩО ЗАБОРОНЕНО ІНСПЕКТОРАМ ПРАЦІ?

З Порядку зник такий вид перевірки як невиїзне інспектування. Замість цього прописали, що держконтроль за дотриманням законодавства про працю здійснюють у формі інспекційних відвідувань, що проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів.

Інспекторам праці забороняється, зокрема:

— вилучати у об`єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп`ютери та їх частини;

— проводити інспекційне відвідування понад визначені строки.

Не допускати до проведення інспекційного відвідування можна в разі:

— відсутності в інспектора службового посвідчення;

— коли на офіційному веб-сайті Держпраці не оприлюднено уніфікованої форми акта інспекційного відвідування.

Держпраці оприлюднює інформацію про видані службові посвідчення інспекторів праці. Ті з них, щодо яких не оприлюднена інформація, вважають недійсними. Інформація на вебсайті Держпраці є, і з нею можна ознайомитись за посиланням http://dsp.gov.ua/informatsiia-pro-sluzhbovi-posvidchennia-inspektoriv-pratsi/

 Службове посвідчення та копію направлення на проведення інспекційного відвідування повинен надати до початку інспекційного відвідання, як того вимагає Закон №877 (Закон «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»), незважаючи на те, що у самому Порядку (пункт 8) вказано, що службове посвідчення інспектор пред’являє під час інспекційного відвідування, а от копію направлення на проведення інспекційного відвідування надає лише перед підписанням акту.

 Підстави для здійснення інспекційних відвідувань не змінилися, тому звертаємо увагу, що як і раніше до вас можуть прийти трудові інспектори, зокрема, у разі якщо:

 

 • нараховуєте заробітну плату 30% працівникам менше мінімальної;
 • не надали повідомлення до податкового органу про прийняття на роботу працівника;
 • протягом місяця збільшилася на 20% кількість працюючих з неповним робочим часом;
 • фізична особа виконує роботу за цивільно-правовим договором більше року;
 • за місяць відсутнє нарахування заробітної плати;
 • не проводиться індексація заробітної плати;
 • 30% фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів;
 • відбулося скорочення більше 10% працівників;

 

Звертаємо увагу, що цю інформацію інспекція по труду отримує регулярно від інших державних органів. Звертаємо увагу, що виключено необхідність наявності рішення керівника органу Держпраці для здійснення інспекційних відвідувань з підстав пп.5 – 7 п. 5 Порядку. Таким чином, за оновленим Порядком інспектор може самостійно приймати рішення про необхідність здійснення інспекційного відвідування при отримані вказаної вище інформації від інших державних органів (без рішення керівника органу Держпраці).

            Тривалість інспекційного відвідування не може перевищувати 10 робочих днів. Причому новими Правилами не передбачено попереднє повідомлення інспектором праці роботодавця про проведення інспекційного відвідування, тобто фактично перевірка може бути проведена без попередження суб’єкта господарювання.

 Роботодавцю слід пам’ятати, що інспектор має під час проведення інспекційних відвідувань, зокрема, такі права:

 

 • без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці (інакше кажучи в робочий час, згідно з режимом роботи, встановленого роботодавцем) проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
 • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 • наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
 • надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 • за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

 

 ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ЗНАТИ ПРАЦІВНИКИ ДО ПОЧАТКУ ІНСПЕКЦІЙНОГО ВІДВІДУВАННЯ?

            Попередня практика проведення перевірок Держпраці показує, що не тільки роботодавець, а й працівники повинні буди готовими до перевірки, тому що їх може опитувати інспектор в індивідуальному порядку без присутності роботодавця (керівника підприємства).

 Що саме працівник повинен знати і був готовий відповісти при опитувані:

 –          місце роботи (офіційна назва підприємства, якщо працює у юрособи, або ПІБ підприємця, якщо працює у ФОП);

–          дату приймання на роботу (за наказом);

–          свою офіційну зарплату;

—           працює повний чи неповний день;

–          офіційну назву посади;

–          скільки разів на місяць виплачується зарплата (приблизні дати виплат);

–          форму виплати офіційної зарплати (на картку, в якому банку, в касі);

–          відпустка (на скільки днів надається відпустка, коли останній раз був у відпустці);

–          графік роботи (початок/кінець робочого дня, обідня перерва);

 Крім того можуть ставити такі питання, які не стосуються безпосередньо трудової діяльності працівника, тому на них краще не відповідати (або відповісти, що це особисте питання і не стосується безпосередньо роботи на підприємстві), наприклад, на такі провокаційні питання:

–          Як часто ви відпочиваєте за кордоном?

–          Які доходи ви отримуєте крім офіційної зарплати?

–          Скільки у вас дітей і як ви їх забезпечуєте?

–          Який у вас автомобіль і скільки він коштує?

 Крім того, до початку перевірки можна роз’яснити працівникам їх право не спілкуватися з інспектором, якщо вони не хочуть цього. Поясніть працівникам, що вони мають право відмовитися давати пояснення щодо себе на підставі ст. 63 Конституції України.

 Не слід чинити перешкоди інспектору в разі, якщо він хоче провести конфіденційні розмови з працівниками, оскільки він має право «тет на тет» або у присутності свідків ставити працівникам запитання, що стосуються законодавства про працю, і отримувати на них усні або письмові пояснення (в основному вимагають письмові). Слід враховувати, що в разі ненадання можливості отримувати пояснення від працівників, інспектором може бути складений акт про неможливість проведення перевірки, наслідком якого буде відповідний значний штраф.

 ЩО СЛІД ПАМ’ЯТАТИ ПРИ ОСКАРЖЕНІ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНСПЕКЦІЙНОГО ВІДВІДУВАННЯ?

 Інспектором можуть бути складені такі документи, з яких можливо оскаржити вимогу і припис, але не акт чи попередження:

 Вимога;

 1. Акт інспекційного відвідування;
 2. Припис щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства про працю;
 3. Попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю.

 Зауваження до акту, можна подати не пізніше трьох робочих днів після дня підписання акту. Письмову відповідь інспектор повинен надати не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх отримання.

 На наступний день після підписання акту (відмови від підписання) або після розгляду зауважень виноситься припис, який є обов’язковим для виконання. На припис у встановлений у ньому строк, потрібно надати письмову відповідь (надіслати листом), оскільки інспектор повинен перевірити виконання припису. Якщо роботодавець не наддасть відповідь, то може буди проведено повторну перевірку (відвідування). Іноді роботодавці відмовляються від підписання акту або припису, але це по суті нічого не дає (у разі відмови від підпису, ці документи ви отримаєте поштою із повідомленням про вручення).

            Якщо ви подаєте скаргу на припис, то особливо не сподівайтеся, що на її підставі припис скасують і приймуть ваші аргументи по суті вказаних у припису порушень законодавства про працю. Частіше підставою для скасування припису стають процесуальні порушення, допущені інспектором, наприклад такі:

 –         вихід інспектора за межі предмета перевірки під час інспекційного відвідування;

–          недотримання форми акту і припису;

–          порушення права об’єкта відвідування щодо надання заперечень до акту;

–          складання припису в один і той самий день з актом;

–          здійснення перевірки по питанню, яке є предметом розгляду в суді.

 Крім скарги можливо надати також позов до суду про скасування припису протягом 3 місяців з дня вручення відповіді за результатами розгляду скарги (ч.4 ст.122 КАСУ). При цьому слід пам’ятати, що подання позову не зупиняє автоматично строк для виконання припису. У зв’язку з чим, для зупинення дії припису, потрібно звернутися с заявою до суду щодо забезпечення позову шляхом зупинення дії припису до розгляду судом позову.

 Слід звернути увагу, що згідно нещодавно прийнятого Закону 12.12.2019 № 378-IX (публікація очікується днями) виконання вимог припису по окремим порушенням звільняє від відповідальності.

 ЯКІ ШТРАФИ ЧЕКАТИМУТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПОРУШЕННЯ, ВИЯВЛЕНІ ІНСПЕКТОРОМ?

 Згідно Закону 12.12.2019 № 378-IX частково зменшені штрафи, встановлені ст. 265 КЗпП. З урахуванням нового розміру мінімальної заробітної плати 4723 грн, який діє з 1 січня 2020 року, будуть наступні фінансові санкції у 2020 році (після вступу в дію цього Закону):

 

Порушення (ст. 265 КЗпП)

 

Розмір штрафу у 2020 році

 

було

буде

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплата зарплати без нарахування та сплати ЄСВ і податків

30 МЗП за кожного працівника

За перше порушення платником єдиного податку 1- 3 групи – письмове попередження;

За перше порушення іншими платниками – 10 МЗП за кожного працівника; (47230грн)

 

За повторне порушення протягом 2 років – 30 МЗП за кожного працівника.

(141690 грн)

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

 

10 МЗП за кожного працівника

 

2 МЗП за кожного працівника

(9446 грн)

 

Недопущення до перевірки (з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених працівників)

 

100 МЗП

16 МЗП

(75568 грн)

 

Порушення інших вимог трудового законодавства

1 МЗП

За перше порушення – 1 МЗП за кожне порушення;

(4723 грн)

 

за повторне порушення протягом року – 2 МЗП за кожне порушення

(9446 грн)

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам

10 МЗП за кожного працівника

 

За порушення платником єдиного податку 1- 3 групи – письмове попередження;

За порушення іншими платниками – 4 МЗП за кожного працівника;

(18892грн)

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3 МЗП

без змін

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 МЗП

без змін

 

Як бачимо, штрафи частково зменшують. Крім того, для платників єдиного податку (юридичних або фізичних осіб) запроваджується письмове попередження у разі першого виявлення неоформленого працівника, оформлення на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплата зарплати без нарахування та сплати ЄСВ і податків. Отже, роботодавець на єдиному податку матиме змогу виправитись і належним чином оформити працівника та документи по яким виявлені порушення, а не отримувати одразу значний штраф, але, звертаємо увагу, що іншим платникам при таких порушеннях ніякого послаблення не буде. В інших випадках при недотримані мінімальних державних гарантій в оплаті праці чи недопущені до перевірки ніякого попередження не буде, відразу буде накладено штраф.

  Крім того, вводиться ще одне послаблення: у разі сплати 50% штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, така постанова вважається виконаною. Своєрідний стимул для того, щоб не бігти до суду оскаржувати штраф, а заплати половину штрафу і спи спокійно.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора