Дівичківська територіальна громада
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення "Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Дівичківської сільської ради” та аналізу його регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення "Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Дівичківської сільської ради” та аналізу його регуляторного впливу

 

1.1. Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту


  Дівичківська сільська рада  інформує про оприлюднення проекту рішення „Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної

 та соціальної інфраструктури території Дівичківської сільської ради” та аналізу його регуляторного впливу.

  Пропозиції та зауваження від громадян, суб’єктів підприємницької діяльності  до проекту рішення з відповідним аналізом регуляторного впливу ради надавати в письмовому та електронному вигляді протягом 30 днів з дати його оприлюднення до виконавчого комітету Дівичківської   сільської ради в письмовій формі:

 

• поштою за адресою:  вул.Сонячна,1а с. Дівички, переяслав-Хмельницький район, Київська область, 08456

 

• електронною поштою за адресою:  divigkirada@ukr.net

1.2. Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Дівичківської сільської ради „Про затвердження Порядку пайової участі замовників  у розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури території Дівичківської сільської ради”

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

            На сьогоднішній день право органів місцевого самоврядування залучати кошти замовників будівництва для пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів встановлено рядом нормативно-правових актів, прийнятих на державному рівні    Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності”, тощо.

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури на території Дівичківської сільської ради  (далі – Порядок) розроблено на підставі чинного законодавства, з метою визначення умов залучення коштів для розвитку інфраструктури  Дівичківської ОТГ  з урахуванням функціонального призначення об’єктів будівництва та регулювання організаційно-правових відносин, пов’язаних з оформленням договорів про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури Дівичківської сільської ради.  

            Даним Порядком пропонується вирішити впорядкування відносин між Дівичківською  сільською радою   та замовниками будівництва, пов’язаних з укладанням договорів про пайову участь, розміром пайової участі, тощо.

 Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки частиною першою статті 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” визначено, що порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.

 

2. Мета та цілі регулювання.

 Метою проекту рішення Дівичківської сільської ради   є впорядкування відносин пов’язаних з укладанням договорів про пайову участь замовників будівництва у розвитку  інфраструктури території Дівичківської ОТГ та сплати пайової участі за встановленими розмірами.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативи

Переваги

Недоліки

 Залишення усього  без змін 

Відсутні

Недотримання вимог чинного законодавства

Обраний спосіб регулювання

Впорядкування відносин

пов’язаних з укладанням

договорів про пайову участь

 

За   допомогою ринкових механізмів 

Відсутні

Відсутні

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти проект рішення „Про затвердження Порядку пайової участі замовників  у розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури території Дівичківської сільської ради”

Так як  даний Порядок  розроблений на підставі  статті 40 Закону України „Про регулювання  містобудівної діяльності”, іншого документу, який би регламентував розміри пайової участі  забудовників у розвитку   інфраструктури населеного пункту    немає.

 5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

            Залучення забудовників  до пайової участі у розвитку інфраструктури дозволить  створити нові та реконструювати діючі об'єкти, а також буде сприяти планомірному розвитку інфраструктури населених пунктів Дівичківської ОТГ.

Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення визначено умови:

 - укладання договорів про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури Дівичківської сільської ради ;

 - перерахування пайової участі до місцевого бюджету.

 6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.

 Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Місцева влада

- дотримання вимог чинного законодавства щодо залучення коштів замовників будівництва для пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів;

- впорядкування механізму розрахунку та сплати пайових внесків;

- акумулювання коштів, що мають цільове спрямування на покращення інфраструктури

Відсутні

Суб'єкти підприємницької діяльності

Прозорий механізм здійснення розрахунку  розміру  пайових  внесків,укладення договорів про пайову участь

Витрати пов’язані зі сплатою пайових внесків

Населення

- покращення інфраструктури;

- додаткові, кошти, що спрямовуються на вирішення першочергових завдань соціально-економічного розвитку

Відсутні

 7.  Строк дії регуляторного акту

 Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни законодавства, або з інших причин, до регуляторного акта можна вносити зміни та доповнення.                                           

 8.  Показники результативності регуляторного акту

 Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

 Кількість укладених договорів про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури Дівичківської сільської ради .

 Кількість суб’єктів господарювання, які уклали договори про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури Дівичківської сільської ради .

Обсяг коштів, залучених до місцевого бюджету від пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури Дівичківської тсільської ради

 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

          Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік  з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження  планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення рішення сільської  ради.  

Відстеження результативності буде здійснюватись протягом усього терміну дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до виконавчого комітету дівичківської сільської ради , з метою подальшого вдосконалення рішення сільської ради.  

 

 

 

 

ДІВИЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ

   квітн                                                                                                                                                                          № -6- YІІ

 

 

 

Про затвердження Порядку пайової участі замовників

 у розвитку інженерно-транспортної

 та соціальної інфраструктури території Дівичківської сільської ради

 

                       З метою забезпечення виконання  ст. 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”,  керуючись статтями 26, 42, 59,68 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою компенсації витрат бюджету села на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, створення системи реалізації норм чинного законодавства щодо залучення замовників будівництва до благоустрою території села , сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Дівичківської  сільської ради , що додається.

 

2. Затвердити Порядок використання коштів, які надійшли від пайової участі для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Дівичківської сільської ради, що додається.

 

3.Затвердити Типову форму  договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території сільської ради , що додається .

 

4.Затвердити Розрахунок величини пайової участі  замовників у розвитку інфраструктури Дівичківської сільської ради, що додається.

 

5. Визначити виконком сільської  ради уповноваженим органом по регулюванню діяльності з пайової участі у розвитку інфраструктури території сільської ради.

                 

6. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.      

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва , сфери послуг та інвестиційної діяльності. 

                                                             Сільський голова                                  Т.П.Девко            

 

Порядок

  використання коштів , які надійшли від пайової участі

для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

 території Дівичківської  сільської ради

 

 

1. Загальні положення

1.1.Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  території сільської ради. Конкретні напрямки використання коштів затверджуються сільською радою.

1.2. Розпорядником коштів є виконавчий комітет сільської  ради.

1.3. Терміни, які вживаються у цьому Положенні:

1.3.1. Замовник – фізична або  юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;

1.3.2. Розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, поточний ремонт, розширення та придбання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території сільської ради;

1.3.3. Інженерно-транспортна інфраструктура – це комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

1.3.4. Соціальна інфраструктура – це будівлі, споруди та інші об’єкти сфери освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, об’єкти житлового, житлово-комунального та комунального господарства, а також території загального користування, що визначені Законом України „Про благоустрій населених пунктів.

1.4. Виконком сільської ради    веде облік договорів пайової участі замовників у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури території сільської ради, в тому числі облік грошових коштів, що надходять до сільського бюджету від замовників відповідно до вказаних договорів, та контролює виконання договорів замовниками.

 

2. Джерела формування спеціальних рахунків

2.1. До джерел формування спеціальних рахунків належать кошти, що надійдуть від замовників відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території сільської ради  та договорів, які будуть укладені відповідно до вказаного Порядку.

 

 3. Використання коштів

3.1. Кошти спеціальних рахунків  використовуються виключно на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території сільської ради .

3.2. Конкретні напрямки використання коштів затверджуються Дівичківською  сільською  радою у сільському  бюджеті з урахуванням програм соціально-економічного розвитку на відповідний бюджетний період.

 

 4. Звітність про формування та використання коштів

4.1. Контроль за використанням коштів здійснюється постійною комісією Дівичківської  сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку , підприємництва , сфери послуг та інвестиційної діяльності.

4.2. Звіти про надходження та використання коштів подаються на розгляд та затвердження Дівичківської  сільської ради щоквартально разом із звітами про виконання сільського бюджету.

 

 

 

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ       

               про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території сільської ради , що додається

«___» _____________20__ р.                                                                                 

 

            Виконавчий комітет Дівичківської  сільської  ради, в особі сільського голови __________________________________, що діє на підставі______________________________

________________________________________________________________________________  з одного боку, та ________________________________________________________________________________(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)(далі – «Замовник»),

що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є пайовий внесок Замовника у розвиток інфраструктури Дівичківської  сільської ради при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування - _____________________________

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування - ____________________________________

ІІ. СУМА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інфраструктури Дівичківської  сільської ради у розмірі ___________________________________грн. єдиним платежем (частинами за графіком, згідно додатку № 1) до бюджету розвитку   дівичківської сільської ради відповідно до розрахунку (згідно додатку № 2) у строк до «___» __________ 20__ року.

2.2 Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до наданих Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.

2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інфраструктури Дівичківської сільської ради здійснюється у безготівковій формі на рахунок

№________________, код _____________, МФО ______________________, ККД

__________________, банк одержувача: ________________________________________________________________________________                   (банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).

ІІІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1. розділу  2 цього Договору до «____»___________20___ єдиним платежем (частинами згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору).

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до виконавчого комітету  Дівичківської  сільської ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Виконавчий комітет Дівичківської  сільської ради проводить розрахунок  пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2. Усі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У разі порушення строку погашення частини платежу, передбаченого графіком, сплачується штрафна санкція в розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення, але не більше 10 відсотків від суми платежу, та пеня в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого боргу.

Прострочення  погашення  частини  платежу  більш як на два місяці  є  підставою  для  припинення  розстрочення   платежу.

V. ІНШІ УМОВИ

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору майнових прав і претензій Сторони одна до іншої не мають.

5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Дівичківської  сільської ради.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.5. Додатки до Договору:

№ 1. - розрахунок величини пайової участі  Замовника у розвитку інфраструктури Дівичківської сільської ради

№ 2. - графік оплати пайової участі у розвитку інфраструктури Дівичківської  сільської ради; (якщо оплата проводиться відповідно до графіка).

 

VІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Виконавчий комітет

Дівичківської  сільської ради                                                                Замовник

Адреса_____________________________                        ______________________________

Р/р ________________________________                                    ___________________________________

в _________________________________                         ______________________________

МФО ___________

код ЕДРПОУ _____________

тел./факс __________________

Сільський голова

_______________________ (Т.П.Девко)                      ______________________ (П.І.Б.)

                 (підпис)                                                                                    (підпис)

М.П.                                                                                      М.П.

 

 

Розрахунок

величини пайової участі замовників (юридичних, фізичних осіб) у

розвитку інфраструктури Дівичківської  сільської ради

 

            Виконавчий комітет Дівичківської ї сільської ради, в особі сільського голови ___________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні», та _____________________________________________________

________________________________________________________________________________прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із  зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь Замовника у розвитку інфраструктури Дівичківської  сільської ради від «___» __________ 20 ___ р. №  склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування__________________

________________________________________________________________________________                                                   (найменування та адреса об’єкта)

 

            1. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої згідно з державними будівельними нормами,  стандартами і правилами.

            2. Згідно із затвердженою проектною документацією загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва становить  _____________________________ гривень.

                                                                                                                     

            3.Витрати на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становить _______________________________гривень.

                                        

            4.Розмір пайового внеску Замовників під час будівництва об’єктів, кошторисна вартість яких визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, здійснюється за формулою :

ПУ = ( ЗКВБ – Вз– Вбм– Вім) х __(___)%, де :

ПУ – розмір пайової участі;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз– витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм– витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім– витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд та

транспортних комунікацій;

___(____)% – величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком;

            5.Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури Дівичківської  сільської ради від «___»__________ 20___ р. № ___.

 

Виконавчий комітет                                          Замовник

Дівичківської  сільської ради                         

______________________________               ______________________________

______________________________               ______________________________

______________________________               ______________________________

 

Сільський голова

_______________________ (Т.П.Девко)               ______________________ (П.І.Б.)

                  (підпис)                                                              (підпис)

 

 

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Дівичківської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022 рік на території Дівичківської сільської ради»

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Дівичківської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022 рік на території Дівичківської сільської ради»

16:08:35 08.06.2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора