Дівичківська територіальна громада
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

інформаційні картки

 1. 01- 01 Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження
 2. 01 -02 Державна реєстрація смерті
 3. 01- 03 Державна реєстрація шлюбу
 4. 02- 01 Реєстрація місця проживання /перебування особи
 5. 02- 02 Зняття з реєстрації місця проживання особи
 6. 02- 03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи
 7. 02- 04 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання особи
 8. 02- 05 Внесення змін  до відомостей про місце реєстрації проживання особи
 9. 02- 06 Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої
 10. 02- 07 Видача довідки про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб
 11. 03- 01 Посвідчення заповіту (крім секретного)
 12. 03- 02 Скасування заповіту
 13. 03- 03 Видача дубліката посвідченого органом місцевого самоврядування документа
 14. 03- 04 Засвідчення вірності копії  документа і виписки з документа
 15. 03- 05 Засвідчення справжності підпису на документі
 16. 03- 06 Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами
 17. 03- 07 Видача довідки для оформлення спадщини
 18. 04-01 Прийом документів на вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25-ти і 45-ти річного віку
 19. 05-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
 20. 05-02 Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно
 21. 05- 03 Скасування запису Державного реєстру речового права на нерухоме майно та їх обтяжень
 22. 05- 04 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
 23. 05- 05 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 24. 05- 06 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
 25. 06- 01 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадських формувань)
 26. 06- 02 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадських формувань)
 27. 06- 03 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадських формувань)
 28. 06- 04 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадських формувань)
 29. 06- 05 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадських формувань)
 30. 06- 06  Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту (крім громадських формувань)
 31. 06- 07 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадських формувань)
 32. 06- 08 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадських формувань)
 33. 06- 09 Державна реєстрація фізичної особи - підприємця
 34. 06- 10 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням
 35. 06- 11 Державна реєстрація змін до відомостей про  фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 36. 06- 12 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
 37. 06- 13 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
 38. 06- 14 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна
 39. 07- 01 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, оренду, постійне користування
 40. 07- 02 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об»єднання земельних ділянок
 41. 07- 03 Надання дозволу на продаж земельних ділянок комунальної власності
 42. 07- 04 Поновлення договору оренди землі
 43. 07- 04-01 Припинення дії договору оренди землі та права користування земельною ділянкою
 44. 07- 05 Внесення змін, уточнень, доповнень та виправлення технічних описок до пунктів (підпунктів) рішень сільської ради
 45. 07- 06 Передача земельної ділянки комунальної власності в оренду, власність, постійне користування
 46. 07- 07 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, оренду,  постійне користування
 47. 07- 08 Надання згоди на укладання договору суперфіцію
 48. 07- 09 Припинення дії договору про встановлення земельного сервітуту
 49. 07- 10 Встановлення земельних сервітутів
 50. 07- 11 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
 51. 07- 12 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки.
 52. 07- 13 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту
 53. 07- 14 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 54. 07-15 Видача рішення про внесення змін до рішення сільської ради або скасування рішення із земельних питань 
 55. 08- 01 Видача витягу з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки
 56. 08-02 Видача висновку про погодження документації із землеустрою
 57. 08-03 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
 58. 08-04 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
 59. 08-05 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
 60. 08-06 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
 61. 08-07 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
 62. 08-08 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
 63. 08-09 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
 64. 08-10 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації
 65. 08-11 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
 66. 08-12 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
 67. 08-13 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу
 68. 08-14 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
 69. 08-15 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
 70. 08-16 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
 71. 08-17 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
 72. 08-18 Надання відомостей Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.
 73. 09-01 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна
 74. 09-02 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна
 75. 09-03 Видача ордеру на видалення зелених насаджень
 76. 09-04 Взяття громадян на соціальний квартирний облік
 77. 09-05 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 78. 09-06 Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 79. 09-07 Видача ордера на: жиле приміщення; жилу площу в гуртожитку; на службове жиле приміщення
 80. 09-08 Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові 
 81. 09-09 Видача будівельного паспорту (внесення змін до будівельного паспорту) забудови земельної ділянки
 82. 09-10 Надання (внесення змін) містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки 
 83. 09-11 Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування
 84. 09-12 Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності
 85. 09-13 Надання матеріальної допомоги громадянам
 86. 09-14 Надання допомоги для поховання деяких категорій осіб
 87. 09-15 Приватизація державного житлового фонду
 88. 09-16 Видача виписки з погосподарської книги
 89. 09-17 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)
 90. 09-18 Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві
 91. 09-19 Надання грошової компенсації особам, які мають право на пільги, за оплату вартості проїзду в автомобільному транспорті загального користування
 92. 09-20 Видача рішення про переведення особового рахунку на неприватизовану квартиру
 93. 10-01 Прийом документів на видачу довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу
 94. 10-02 Прийом документів для призначення  тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
 95. 10-03 Прийом документів для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
 96. 10-04 Прийом документів для призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
 97. 10-05 Прийом документів для призначення державної допомоги при народженні дитини
 98. 10-06 Прийом документів для призначення державної допомоги при усиновленні дитини
 99. 10-07 Прийом документів для призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
 100. 10-08 Прийом документів для призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям
 101. 10-09 Прийом документів для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
 102. 10-10 Прийом документів на надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю
 103. 10-11 Прийом документів на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
 104. 10-12 Прийом документів на надання державної соціальної допомоги на догляд
 105. 10-13 Прийом документів для призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю  I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку
 106. 10-14 Прийом документів на надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з  інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею
 107. 10-15 Прийом заяв на забезпечення путівками на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
 108. 10-16 Прийом документів для встановлення статусу та видання посвідчень батьків багатодітної сім’ї  та дитини з багатодітної сім’ї
 109. 10-17 Прийом документів для встановлення статусу «особа з інвалідністю внаслідок війни»
 110. 10-18 Прийом документів для встановлення статусу «учасник війни»
 111. 10-19 Прийом документів для встановлення статусу члена  сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни
 112. 10-20 Прийом документів на призначення житлових субсидій
 113. 10-21 Прийом документів на призначення компенсації та допомоги громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1 та 2
 114. 10-22 Прийом документів на видачу посвідчень багатодітної сім»ї та дитини з багатодітної сім»ї
 115. 10-23 Реєстрація та прийом документів на видачу довідки внутрішньо переміщеної особи
 116. 11-01 Призначення (перерахунок) пенсій*
 117. 11-02 Надання допомоги на поховання*
 118. 11-03 Видача пенсійного посвідчення*
 119. 11-04 Видача довідок  про розмір пенсії;*
 120. 11-05 Видача довідок  про перебування на обліку.*
 121. 11-06 Видача довідок про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)*
 122. 11-07 Переведення пенсії за новим місцем проживання*
 123. 11-08 Зміна способу виплати пенсії*
 124. 12-01 Комплексна послуга «єМалятко»**
 125. 13-01 Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
 126. 13-02 Надання дозволу на порушення об»єктів благоустрою

Послуги пенсійного фонду надаються представником Переяслав-Хмельницького об»єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області згідно Угоди № 6 про співпрацю від 28.11.2017року.

** Інформаційна картка перебуває на розробленні Міністерства цифрової трансформації

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора